Authentic Belgrade Centre Hostel


Authentic Belgrade Centre Hostel - Communal lounge
Authentic Belgrade Centre Hostel and Apartments је идеално место за ваш тим билдинг. У истој згради можемо сместити велики број гостију и наш заједнички простор може бити интересантно и несвакидашње место за ваше тим билдинг активности.         За додатни капацитет, sofas in […]

ИДЕАЛНИ ПРОСТОР ЗА ВАШЕ ТЕИМ БИЛДИНГ АКТИВНОСТИAuthentic Belgrade Centre Hostel Antonio and Jose from Spain
After a good cup of espresso with milk, Antonio and Jose left Authentic Belgrade Centre Hostel where they spent one night in our twin double room. They planned their trip through Europe on bicycles, and we are glad Authentic Belgrade Centre Hostel was one of their destination for rest.

Antonio and Jose from Spain at Authentic Belgrade Centre Host